Harmónia Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye

6211 Kaskantyú, III. körzet tanya 1.

 

Tisztelt Érdeklődő!

A Harmónia Integrált Szociális Intézmény fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Intézmény működési területe Bács-Kiskun vármegye.
1990 április 01-én a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a megyében dolgozó szociális otthonok vezetőinek kezdeményezésére létrehozta a - 1057 lakosságszámú Kaskantyú településen - szenvedélybetegek ápoló gondozását végző, 70 fő ellátására alkalmas szakosított szociális otthonát, azzal a céllal, hogy kiemelje a működő intézményekből, az ott élő alkoholbetegeket.
Magyarországon úttörő munkát végezve fogalmaztuk meg rövid és hosszú távú, 10 évre szóló stratégiai tervünket, amely magában foglalta a többlépcsős, komplex ellátást nyújtó intézményi struktúra kialakítását. 
A munkatársak kiválasztásánál elsődleges szempont az idős személyek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek iránti előítélet mentesség, empátia készség, humánum és a munkaszeretet.               
Az ápolás, gondozás mellett feladatunknak tekintjük az arra motivált személyek komplex rehabilitációját is.
 

Harmónia Integrált Szociális Intézmény


Idősek Otthona - Kaskantyú

Kaskantyú székhelyen közel 30 évig 2021. február 28-ig a szenvedélybeteg ápoló-gondozását végezték. Az elmúlt évben a Támogatott Lakhatás kapcsán 60 fő szenvedélybeteg költözött át új otthonaikba.
Ennek köszönhetően az idős ellátási forma 35 főről 50 főre bővült mely magába foglalta a főépület belső átalakítását és számos tárgyi eszköz beszerzését melyek az ellátást igénybe vevők kényelmét, biztonságát szolgálják.

Ebben az ellátási formában azok a személyek kérhetik felvételüket, akik a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelnek. Ezek a személyek 4 órát meghaladó gondozási igénnyel rendelkeznek, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek.

 Felvehető továbbá az, aki:
•    a 18. életévét betöltötte, betegség vagy fogyatékosság miatt önmagáról gondoskodni nem képes, de 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező személy, akinek ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható;

A 4 órás gondozási szükséglet bevezetése óta egyértelműen látható, hogy az ellátotti jogviszonyba kerülő személyek már nem csak intenzív gondozást igényelnek, hanem ápolást is és azon belül egyre gyakrabban szakápolást. 

Lakószoba

Idős ellátottjaink részére a főépületben 23 lakószoba áll rendelkezésre, az elhelyezés 1-2-3 ágyas bútorozott szobákban történik.
A mozgásukban kevésbé akadályozott ellátottak az emeleti szobákban, míg a nehezebben, esetenként segédeszközzel közlekedő ellátottak a földszinten kerülnek elhelyezésre. Az épület részben akadálymentesített, lifttel rendelkezik és az Intézmény számos külső, illetve belső területén a pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas közösségi terek, kiülők találhatóak.

Udvar

Szolgáltatásaink:

  • szakképzett ápolók 24 órás felügyeletet látnak el;
  • napi 3x, illetve 5x étkezés, saját főzőkonyhánk melletti étkezőben;
  • rendszeres háziorvosi és pszichiátriai ellátás;
  • napi foglalkozások;
  • kirándulások, rendezvények szervezése;
  • mentálhigiénés ellátás, foglalkozások;
  • mosás (saját mosodában), takarítás;
  • személyszállítás;
  • tv, internet hozzáférés;

Étkező

Intézményünk területe kedvező földrajzi adottsága révén és a település távolsága miatt kitűnő, tiszta levegőjű, csendes, nyugodt környezetben elhelyezkedve biztosít megfelelő életteret lakóink számára.
Otthonunk dolgozói szakszerű munkájukkal és gondoskodásukkal nagy figyelmet fordítanak arra, hogy az ellátottak életkoruknak és egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, színvonalas, tartalmas programok mellett, mindennapjaikat kényelmesen, nyugodtan, gondtalanul tölthessék a közösség tagjaként.

Társalgó

 Aula
 

Könyvtár

 

Támogatott Lakhatás

 Tornác  Udvar

 

 

 

 

 

 

 

 

A Harmónia Integrált Szociális Intézmény Kaskantyú támogatott lakhatás keretében 60 fő szenvedélybeteg részére 5 db egyenként 12 fő befogadására alkalmas akadálymentes házban biztosítja a szolgáltatást. A lakóépületekben található 6 db 2 ágyas szoba, 3 db fürdőszoba, mosókonyha, konyha, étkező és közösségi helyiség. Ez az ellátási forma lehetőséget ad egy magas minőségű, közösségi alapú ellátás biztosítására. A lakhatási szolgáltatást biztosító lakóépületek Kaskantyú és Tabdi településeken találhatóak.
A támogatott lakhatás célja, hogy a szenvedélybeteg emberek nyitottabb, természetesebb, családiasabb életmódot alakítsanak ki önmaguk számára, személyesebb bánásmód biztosításával.

Szolgáltatásunk: a támogatott lakhatás feladata az absztinens szenvedélybetegek rehabilitációjában való igény szerinti segítségnyújtás, a tartós absztinens életvitel megtartásában való támogatás, illetve az arra történő felkészítés, a relapszusok megelőzése.  Re-integrációs ellátásunk lényege az egyén meglévő képességeire építve a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosítani az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátításhoz. 
A rendszeres munkavégzés, a szabadidő hasznos eltöltése, a társadalmi kapcsolatok ápolása, szélesítése a komplex szükségletfelmérés eredményeire építve segíti elő a fejlődés folyamatát. Ennek érdekében az év minden napján folyamatos, otthon jellegű, kulturált tartózkodási lehetőséget biztosítunk, minden egyes szolgáltatást igénybe vevőre kiterjedő egyéni szolgáltatási tervet készítünk.
A felépülési folyamatot, mint a szenvedélybetegségből kivezető utat, egy hosszú távú tervezett életmód változtatásnak tekintjük, ezért is nehéz mérni a munkánk sikerességét. Abban a társadalmi légkörben, ahol minden a fogyasztásra sarkall, a javak mielőbbi élvezetére, ott nagyon nehéz véghez vinni egy gyökeres életmódváltást. Ezért is van szükség a sorstársak, hasonló gondokkal küzdők közösségére, mint támogató háttérre, ahol éppen annak ellenére fogadják el, tisztelik, szeretik, hogy szenvedélybeteg.

Haladás Otthon Kaskantyú- szenvedélybetegek átmeneti otthona

Haladás Otthon      Étkező Társalgó

2001. január 3-án nyitotta meg kapuit a szenvedélybetegek átmeneti elhelyezést nyújtó otthona, amely Kaskantyú település főutcáján található, csendes nyugodt környezetben. Az elhelyezés 10 főt befogadó jól felszerelt tágas családi házban, 5 db kétszemélyes lakószobában történik.
Cél a gyógyulni akaró szenvedélybetegek segítése absztinencia elérése, beilleszkedés újra a munka világába, értékes és tartalmas élet elérése.
Teljeskörű ellátást - beleértve a lakhatást is - biztosítunk az arra rászoruló személyek részére, ideiglenesen. Az elhelyezés időtartama legfeljebb egy év. A határidő lejártát megelőző 1 hónappal az Intézmény vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e. Ha erre nincs lehetőség, az ellátás időtartama további egy évvel meghosszabbítható. Ha az ellátott személyt más, személyes gondoskodást nyújtó intézményben el lehet látni, a megfelelő intézménybe történő áthelyezés lehetőségéről az Intézmény vezetője tájékoztatást ad. Az új intézménybe történő elhelyezésig az ellátást igénybe vevő ellátását változatlan feltételekkel biztosítjuk.

Bodza Lakóotthon Kaskantyú (szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona)


Bodza otthon 

2010. december 18-án nyitotta meg kapuit a szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Kaskantyú település csendes utcájában. Két lakóegységből álló, jól felszerelt, egy és két személyes szobákban történő elhelyezést biztosítunk 10 fő számára, 3+2 évre. Az igénybevétel azon szenvedélybetegek által történik, akik rendelkeznek Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Hatósági és Orvosszakértői Főosztály I. Fokú szakvéleményével. Önellátásra képes, az új életforma költségeinek viseléséhez elégséges jövedelemmel rendelkező, folyamatos, tartós ápolást, felügyeletet nem igénylő, rehabilitált szenvedélybetegek számára biztonságot adó lakhatási lehetőség. Cél az önálló életvitel és társadalmi re-integráció, szociális biztonság kialakításának és fenntartásának segítése, tünetmentesség fenntartása, visszaesés megelőzése, teljes absztinencia, továbblépési lehetőség, önálló élet újrakezdése.


Bizalom Otthon Kaskantyú (szenvedélybetegek támogatott lakhatása)
 

Bizalom Otthon

2016. február 1-én kezdte meg működését 5 fő szolgáltatást igénybe vevővel a támogatott lakhatás, mint új ellátási forma. Kaskantyú település mellékutcájában, csendes környezetben egy 5 fő befogadására alkalmas családi házban került kialakításra az új szolgáltatási tevékenység. Támogatott lakhatást igényelhet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár.
A támogatott lakhatás komplex szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható, melyet az igénybe vevő szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de legkésőbb az első szükségletfelmérés időpontját követő másfél év múlva, ezt követően pedig legalább háromévente meg kell ismételni.
A támogatott lakhatás segítséget nyújt a szenvedélybetegek részére, lakhatási és függőségi problémáik kezelésében, önálló életvitelük kialakításában, fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A program „belülről halad kifelé”, tehát az első félévben a hangsúly az egyén belső életével, önértékelésével, személyiségének fejlődésével elfogadásával, gyengeségeinek megismerésével foglalkozik, a teljes absztinencia kialakítása és fenntartása mellett. Olyan környezetet és légkört igyekszünk kialakítani, ahol mindenki fejlődhet, saját belső tartalékainak, erőforrásainak feltárásával a saját és csoporttársak tapasztalatát, erejét és reményeit felhasználva.


Nappali Ellátó Szolgálat

A szenvedélybetegek részére biztosított nappali ellátás Kaskantyún a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény székhelyén a szolgáltatási gyűrű elemeként. A saját otthonukban élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegek számára nyújt önkéntes alapon igénybe vehető, szociális, egészségügyi és mentális állapotuknak megfelelő alapszolgáltatásokat, 70 fő részére.
A szenvedélybetegek nappali ellátásának igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik, aki a 18. életévét betöltötte, fertőző betegségben nem szenved, felvételhez szükséges szakorvosi szakvéleménnyel rendelkezik, a szolgáltatás igénybevételére jogosító megállapodással rendelkezik.

Biztosított szolgáltatások köre:
Szociális, egészségi, mentális állapotnak megfelelő napi életritmust biztosító fejlesztő foglalkoztatás biztosítása. Felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős programok szervezése és lebonyolítása, fejlesztő-foglalkoztatásban való részvétel. Szolgáltatást igénybe vevők rehabilitációja, kulturális programok, szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége.

Fejlesztő-foglalkoztatás

A „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény által biztosított támogatott lakhatásban, rehabilitációs célú lakóotthonban, valamint átmeneti ellátást biztosító szenvedélybeteg ellátásában jelentős szerepet tölt be a munkajellegű foglalkoztatások megszervezése. Ennek célja az egyéni készségek, képességek szinten tartása, fejlesztése, a pozitív megerősítés. Szociális foglalkoztatási engedéllyel 2006. óta rendelkezik az Intézmény, mely jelenleg fejlesztő foglalkoztatásként működik. Lehetőséget biztosítunk a Munka Törvénykönyve és fejlesztési szerződés alapján bejelentett munkaviszonyra.
A „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény székhelyén a fejlesztő foglalkoztatás feladatait minden esetben kiemelkedő szakmai színvonalon, az elvárások és követelmények magas szintű teljesítésével, nagy szakmai gyakorlattal és hozzáértéssel látjuk el. Jelentős sikerek jellemzik az egyes tevékenységi körökben előállított termékek értékét, melyek, egyedi kézzel készült kerámia tárgyak, fonott kosarak, szőnyegek, minőségi ágynemű garnitúrák, mezőgazdasági területen termelt növények, különböző levendula termékek készítése.
Ellátást igénybe vevőink sikerként, elismerésként élik meg, hogy több évtized óta visszatérő vásárlók, megrendelők érkeznek az Intézménybe, közvetlen kapcsolatot alakítanak ki az ellátást igénybe vevőkkel, így betekintést nyernek a tárgyak elkészítésének munkafolyamataiba, továbbá egyéni igényeket is ki tudunk elégíteni. Nagy hagyomány és megtiszteltetés a környékbeli településeken megrendezésre kerülő „falunapok” keretében történő értékesítés, melyre a tárgyak készítői is meghívást kapnak, ezáltal közvetlen pozitív elismerésben részesülnek a vásárlók részéről. Célunk, hogy a szenvedélybetegek nyissanak jobban a külvilág felé, keressenek együtt új élményeket, próbáljanak ki olyan dolgokat, amelyekre eddig nem volt lehetőségük. Merjenek belevágni olyan dolgokba is, amelyekben nincs sok tapasztalatuk, ezáltal biztosítunk a fejlesztő foglalkoztatás területén új kihívásokat, eredményeket.

Fonott kosár Kézműves tárgyak Kézműves tárgyak
   


Kék-Duna Otthon Solt

6320 Solt, Toldi M. u. 1.

A solti telephely bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó szociális intézmény. A fogyatékossággal élők ápolását-gondozását végző egységekben olyan személyek ellátását végezzük, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. 

Szolgáltatásunkat a 18. életévet betöltött személyek részére biztosítjuk. Ellátásunk kiterjed a napi ötszöri étkezésre (diétás lehetőség is van), szükség esetén ruházattal való ellátás, továbbá megfelelő és kényelmes lakhatás biztosítása (fűtés, melegvíz, rendezett szobák, fekvőhelyek, szekrények).
Idős részlegünkben 8 fő részére biztosítunk ápolást, gondozást, koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő fizikai, egészségügyi ellátást, szociális, mentálhigiénés követést. A jogviszony létesítés a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet, a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabályban foglaltak szerint lehetséges. 


A szakorvosi ellátáshoz való hozzáférést biztosítjuk, rendszeres, napi orvosi ellátás, gyógyszerellátás, személyi higiéné biztosítása, gyógyászati segédeszközökhöz történő hozzájutás, egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás.

Szociális és mentálhigiénés ellátásunk közé tartozik a terápiás és készségfejlesztő foglalkozások, színjátszás, zenei foglalkozás, mozgás terápia, szociális kompetencia fejlesztés, mentális képességek, készségek fejlesztése (olvasás, írás, számolás), családi, társadalmi kapcsolatok fenntartásának segítése, konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése, személyre szabott bánásmód.

Szabadidő szervezése terén a szabadidős rendezvényeket és megemlékezéseket a jeles napokhoz és néphagyományokhoz igazítjuk. A nemzeti és egyházi ünnepeket az Intézményben közösen is megünnepeljük, valamint egynapos kirándulásokat, nyaralást, rendezvényeket, sportrendezvényeket szervezünk.

Sportolási lehetőségek a mozgásfejlesztés (mozgáscsoport) és a Solti „Tornádó” Sportegyesület (atlétika, asztalitenisz, tollaslabda, mozgásélmény foglalkozás, erőemelés).

Szociotherápiás foglalkozásaink formái a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás, a képzési célú foglalkozás és a munkaterápia.

Fejlesztő foglalkoztatás a Munka Törvénykönyve (MT) szerinti határozott idejű munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban történik, amelynek célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. Az ellátást igénybe vevők személyes szükségleteit, érdeklődési körét, mentális állapotát figyelembe véve választjuk ki a legalkalmasabb munkakört és foglalkoztatási formát. 11 munkakörben (zöldterület kezelő, baromfi tenyésztő, növénytermesztő, általános épület takarító, egyéb vendéglátás, állattenyésztő, egyéb személyi szolgáltatás - portaszolgálat, szőnyegszövő, egyéb papír-kartontermék gyártó, konfekcionált textilgyártó, egyéb textiláru gyártó) 32 főt foglalkoztatunk.


 Fejlesztő foglalkoztatás keretében zajlik a munka  Fejlesztő foglalkoztatás keretében zajlik a munka  Fejlesztő foglalkoztatás keretében zajlik a munka     

A fentieken túl, a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. akkreditált foglalkoztató is jelen van a 6320 Solt, Toldi u. 1. sz. alatti telephelyen. 30 fő megváltozott munkaképességű lakónak és 20 fő a környező településekről bejáró dolgozónak biztosítanak munkát.

Fogyatékkal élők és idős személyek otthona

A XIX. század második felében épült kastély épület ad otthont 37 fő értelmi fogyatékos és 8 fő idős ellátásban részesülő lakónak. 
15 db 2-3-4 ágyas szoba, vizes blokkok állnak a lakók rendelkezésre. Ebben a főépületben található tálalóval ellátott ebédlő, orvosi szoba és nővérszoba.
Az épület akadálymentesített, lifttel ellátott.

Fogyatékkal élők és idős személyek otthona 

Pavilon épület:

Pavilon épület 

Az épületben 8 szobában 23 fő lakik. A szobák 1-2-4 ágyasak, közös fürdők és WC-k tartoznak hozzá.
Az épület nem akadálymentesített, a földszinten üzemel a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. akkreditált foglalkoztatója, amely 30 fő ellátást igénybevevőnek ad munkát.
A földszinten található még egy teakonyha, amelyet a lakóink használhatnak, általában egyszerűbb ételek elkészítésére veszik igénybe. 

C épület:

C épület
 Az akadálymentesített épület az ellátást igénybevevők közösségi tereként szolgál, könyvtárszoba, kreatív szoba, látogatószoba, kávésarok, vizesblokkok és egy nagy társalgó található.
A mentálhigiénés csoport irodája is itt kapott helyet, ezzel biztosítva a lakók széleskörű ellátását, követését és az interaktív kapcsolatok fenntarthatóságát.

A Kék- Duna Ápoló-Gondozó Otthon épületeit tágas park övezi, kellemes környezetet, kikapcsolódást nyújt a közösségnek. A lakóink többsége fiatal, ezért igénylik a mozgás-, sport- és szabadidős tevékenységeket.

 

Tóparti Lakóotthon Solt: 6320 Solt, Kecskeméti út 7/a.
 
Tóparti lakóotthon 

Tóparti lakóotthon

Solt város központjában található 5 szobás, 3 szintes lakóház ad otthont 11 fő többségében enyhe értelmi fogyatékos ellátást igénybe vevőnek. A szobák között van egyágyas, 2 és 4 ágyas szoba, minden szinten vizes blokk, wc, zuhanyozó található.
A földszinten konyha, ebédlő, nappali szoba található. A házhoz előkert és hátsó udvar tartozik, ahol virágoskert, konyhakert gondozására is van lehetőség.

Napraforgó Lakóotthon Solt: 6320 Solt, Balassi B. u. 13.

Napraforgó lakóotthon 

Nappali

A Solton található 7 szobás, 2 szintes lakóház ad otthont 12 fő többségében enyhe értelmi fogyatékos ellátást igénybevevőnek. A szobák egy és kétágyasak, minden szinten wc, zuhanyozó található. 
A házhoz nagy füvesített udvar tartozik, veteményeskerttel, gyümölcsfákkal.


Harmatcsepp Otthon Solt és „Harmónia” Farm: 6320 Solt, Harmat u. 30.

Udvar

Szoba

2 fő enyhe értelmi fogyatékos részére biztosít támogatott lakhatást az egy szoba-konyhás, fürdőszobával ellátott épület.
Az építmények további részében és a házat övező földterületeken fejlesztő foglalkoztatás keretein belül állat- és növénytermesztés történik közel 5 hektár területen.  Solt város előnyös földrajzi adottságaiból következően erős mezőgazdasági hagyományokkal rendelkezik. A várostól ingyenes bérleményként kapott földterületen fejlesztő foglalkozás keretében növénytermesztés folyik. A megtermelt burgonya és hagyma mennyiség szinte az integrált intézmény konyhai igényét kielégíti. Az intézmény jelentős tojótyúk állománnyal rendelkezik, mely a solti telephelyek tojás és baromfi hús szükségletének nagy részét biztosítja. 
                 

Borostyán Otthon Szabadszállás

6080 Szabadszállás, Honvéd u. 1.

Szabadszállás város központi részén elhelyezkedő Intézményünk 2005. szeptember 1-én kezdte meg működését, az egykori Geréby család kastélyában, mely 1926-ban épült a település frekventált részén.
1942-től 2004-ig egészségügyi intézményként működött az épület. Az idős ellátás megvalósításához belső átalakítások történtek, de a főépület külső arculata megmaradt, mivel már korábban műemléknek nyilvánították.
Intézményünk 47 férőhelyes, idős ellátottjaink részére 13 db lakószoba áll rendelkezésére, közülük 2 db kétágyas, a többi szoba négyágyas.
Járóképes ellátottjaink az emeleti szobákban, míg a fekvő ellátottak a földszinten kerülnek elhelyezésre. Az épületben lift működik, továbbá az Otthonhoz zárt, füvesített kert tartozik.
Az Intézmény szakápolási engedéllyel rendelkezik. Nagy hangsúlyt fektetünk az ellátottak ápolása és gondozása mellett a lelki egészségvédelemre is. Főállású mentálhigiénés munkatársunk naponta, személyre szóló foglalkozást szervez az ellátottak számára.

Borostyán Otthon

Kert

Aula

Szoba

Weboldalunkon sütiket használunk

A harmoniaotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.