Elhelyezés Szükséges Dokumentumok

Elhelyezéshez szükséges dokumentumok

Idős ellátás:


Idős Otthoni ellátási formába azok a személyek kérhetik felvételüket, akik 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek, rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték.


Elhelyezéshez szükséges dokumentumok:


•    Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 
•    Háziorvos, kezelőorvos által kitöltött, aktuális egészségi állapotára vonatkozó igazolás
•    Értékelő adatlap (háziorvos, kezelőorvos által kitöltött)
•    Jövedelemnyilatkozat megfelelően kitöltve, aláírással hitelesítve, továbbá a jövedelem igazolása szükséges
•    Személyes gondoskodást nyújtó szociálist ellátást kérelmező személy tartásra köteles hozzátartozó nyilatkozata
•    Vagyonnyilatkozat megfelelően kitöltve, aláírással hitelesítve 
•    Gondozási szükséglet megítélését segítő rendelkezésre álló leletek, zárójelentések, szakvélemények másolata
•    Az azonosításához szükséges, érvényes személyes iratok fénymásolata (személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, adókártya)
•    Demens személyek bentlakásos intézményi ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani a pszichiáter, neurológus, geriáter, más személy vagy szerv által kiállított demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményt
•    Amennyiben cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll a gondnok kirendelő határozat.

Fogyatékos személyek ápoló- gondozó otthona ellátás:


A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése. 


Elhelyezéshez szükséges dokumentumok:


•    Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 
•    Háziorvos, kezelőorvos által kitöltött, aktuális egészségi állapotára vonatkozó igazolás
•    Fogyatékos személyek bentlakásos intézményébe történő felvételi kérelem esetén az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának három hónapnál nem régebbi szakvéleménye.
•    Adatlap- kérelem fogyatékos személyek alapvizsgálatához.
•    Jövedelemnyilatkozat megfelelően kitöltve, aláírással hitelesítve, továbbá a jövedelem igazolása szükséges
•    Személyes gondoskodást nyújtó szociálist ellátást kérelmező személy tartásra köteles hozzátartozó nyilatkozata
•    Vagyonnyilatkozat megfelelően kitöltve, aláírással hitelesítve 
•    Az azonosításához szükséges, érvényes személyes iratok fénymásolata (személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, adókártya),
•    Amennyiben cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll a gondnok kirendelő határozat.

Szenvedélybetegek és Fogyatékos Személyek Támogatott lakhatása:


A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek - ide nem értve a demens személyeket - és a szenvedélybetegek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, a szolgáltatást igénybevevő önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében történik.

Elhelyezéshez szükséges dokumentumok:


•    Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 
•    Háziorvos, kezelőorvos által kitöltött, aktuális egészségi állapotára vonatkozó igazolás
•    Szenvedélybetegek és fogyatékos személyek támogatott lakhatásba történő felvételi kérelem esetén az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának három hónapnál nem régebbi szakvéleménye.
•    Adatlap- kérelem fogyatékos személyek alapvizsgálatához. 
•    Komplex szükséglet felmérés
•    Jövedelemnyilatkozat megfelelően kitöltve, aláírással hitelesítve, továbbá a jövedelem igazolása szükséges
•    Személyes gondoskodást nyújtó szociálist ellátást kérelmező személy tartásra köteles hozzátartozó nyilatkozata
•    Vagyonnyilatkozat megfelelően kitöltve, aláírással hitelesítve 
•    Az azonosításához szükséges, érvényes személyes iratok fénymásolata (személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, adókártya),
•    Amennyiben cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll a gondnok kirendelő határozat.

Szenvedélybetegek és Fogyatékos Személyek Lakóotthona:


A lakóotthonba az a személy helyezhető el, aki önellátásra legalább részben képes, elégséges jövedelemmel rendelkezik az új életforma költségeinek viseléséhez, folyamatos tartós ápolást, felügyeletet nem igényel.


Elhelyezéshez szükséges dokumentumok:


•    Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 
•    Háziorvos, kezelőorvos által kitöltött, aktuális egészségi állapotára vonatkozó igazolás
•    Szenvedélybetegek és fogyatékos személyek Lakóotthonba történő felvételi kérelem esetén az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának három hónapnál nem régebbi szakvéleménye.
•    Jövedelemnyilatkozat megfelelően kitöltve, aláírással hitelesítve, továbbá a jövedelem igazolása szükséges
•    Adatlap- kérelem fogyatékos személyek alapvizsgálatához. 
•    Személyes gondoskodást nyújtó szociálist ellátást kérelmező személy tartásra köteles hozzátartozó nyilatkozata
•    Vagyonnyilatkozat megfelelően kitöltve, aláírással hitelesítve 
•    Az azonosításához szükséges, érvényes személyes iratok fénymásolata (személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, adókártya),
•    Amennyiben cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll a gondnok kirendelő határozat.


Szenvedélybetegek Haladás Otthon Kaskantyú (Átmeneti Otthon):


A szenvedélybetegek átmeneti intézménye az alkohol-, drog- és egyéb függőségi problémával küzdő személy részére nyújt ideiglenes elhelyezést.


Elhelyezéshez szükséges dokumentumok:


•    Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 
•    Háziorvos, kezelőorvos által kitöltött, aktuális egészségi állapotára vonatkozó igazolás
•    Szenvedélybetegek Haladás Otthonba történő felvételi kérelem esetén az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának három hónapnál nem régebbi szakvéleménye.
•    Jövedelemnyilatkozat megfelelően kitöltve, aláírással hitelesítve, továbbá a jövedelem igazolása szükséges
•    Személyes gondoskodást nyújtó szociálist ellátást kérelmező személy tartásra köteles hozzátartozó nyilatkozata
•    Vagyonnyilatkozat megfelelően kitöltve, aláírással hitelesítve 
•    Az azonosításához szükséges, érvényes személyes iratok fénymásolata (személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, adókártya),
•    Amennyiben cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll a gondnok kirendelő határozat.

Jövedelemnyilatkozat hozzátartozó
Kérelem szociális intézményi ellátás igényléséhez
 
 
Weboldalunkon sütiket használunk

A harmoniaotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.