Dokumentumtár

Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Jogszabályok, szabályzatok:


-  a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 2/2021. (II.26.) EMMI utasítás
-    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény
        -   az adatvédelem és adatkezelés szabályairól szóló 2/2022 (III.25.) SZGYF Szabályzat
 - az 1/2021. (VII. 23.) SZGYF utasítás a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló SZGYF utasítás
-    a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.),
-    az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.),
-    a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet
-    a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (R.),
-    a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (Ir.),
-    a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet (Tr.),
-    az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet,
-    az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet,
-    az államháztartásról 2011.évi CXCV. törvény (Áht.),
-    a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségének Ügyrendje,
-    a követeléskezelés rendjéről szóló 8/2017. (IV.5.) SZGYF-szabályzat
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
-    az intézmény mindenkori hatályos szervezeti- és működési szabályzata,               hivatkozás
-    az intézmény mindenkori hatályos adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzata    hivatkozás

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 1. sz. módosítása
 
 
Weboldalunkon sütiket használunk

A harmoniaotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.