Szenvedélybetegek ápolását, gondozását nyújtó intézmény
(6211 Kaskantyú, III. körzet 1.)

A szenvedélybetegeket ápoló, gondozó egységben azoknak a személyeknek az ápolását – gondozását végezzük, akik szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényelnek, önálló életvitelre időlegesen nem képesek, de kötelező intézeti kezelésre nem szorulnak.

Az ápoló, gondozó otthonban történő elhelyezéshez a területileg illetékes fekvőbeteg - gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.

Az ellátás keretében feladatunk:

-a szomatikus és mentális állapotot stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő, foglalkoztatható szenvedélybetegek teljes körű ellátása, legalább napi háromszori étkeztetés, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával, védő-, és munkaruházattal való ellátása, és a tisztálkodáshoz szükséges anyagok, eszközök biztosítása,

-egészségügyi ellátás, gyógyszerellátás, ápolási segédeszköz, rehabilitációs eszköz, valamint gyógyászati segédeszközzel való ellátás,

-mentálhigiénés gondozás,

-szocioterápiás foglalkozások, szociális foglalkoztatás szervezése, készségfejlesztő és képzési célú foglalkoztatás mellett, munka-rehabilitáció, és fejlesztő felkészítési célú munkavégzés lehetőségének biztosítása,

-érték- és vagyonmegőrzés,

-igény szerint az intézményben elhunytak ellátásának, eltemettetésének megszervezése.

Legfontosabb feladatunknak tekintjük a szerhasználati szokás változtatása-, valamint az absztinens életvitel iránti motiváció kialakítását, majd az absztinens életvitel stabilizálását a terápiás közösség támogató erejének felhasználása mellett.