ESEMÉNYNAPTÁR

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

szgyf_banner.jpg

(6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 2.)

 

Ápolási tevékenység

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei közt biztosítható egészségi állapot helyreállítását és fenntartását célzó tevékenység. Az ápolást Virginia Henderson az ápolási modelljében a következőként határozta meg: „Segíteni az egészséges, vagy beteg egyént az egészségét megtartó, vagy helyreállító (vagy békés halálára irányuló) tevékenységek ellátásában, melyeket maga végezne, ha lenne hozzá megfelelő ereje, akarata, vagy tudása.” Célja: a beteg ember mihamarabbi függetlenné válásának segítése.

Komplex rehabilitációs tevékenység

Olyan szervezett tevékenység, melyet az intézmény nyújt az ellátást igénybevevők számára, hogy a megmaradt képességeikkel az intézményben, majd lehetséges esetben az intézményen kívüli közösségbe is helyüket elfoglalhassák. Magába foglalja az orvosi, pedagógiai, foglalkoztatási, mentálhigiénés, elemi rehabilitációs, környezeti, szociális, egyéni érdekérvényesítő képesség fejlesztését, melyben a rehabilitálandó személy aktívan részt vesz.

-egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti ellátást nem igényel

-önellátási képessége érült

-egyedül vagy családban él, de az életvezetési feladatok ellátására segítség nélkül nem képes

-egészségi állapota miatt folyamatos ellátást igényel

-folyamatos ellátása a családban nem megoldott

-lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat nem tud olyan segítséget nyújtani számára, amellyel biztosítható a saját lakókörnyezetben történő ellátása

-igazolt a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet

Új ellátott érkezésekor a részlegen dolgozó gondozók bemutatkoznak, bemutatják lakótársainak, szobatársainak, megmutatják környezetét, szobáját, a mellékhelyiségeket, közös helyiségeket (étkezőt, társalgót), egyéb szolgáltatások elérhetőségét (nyilvános telefon, stb.), és tájékoztatják az elkövetkezendő időben a vele történő eseményekről (orvosi rendelésen való megjelenés, napirend, házirend). A beköltöző új ellátottnak így lehetősége van személyes igényeit is időben közölni.

A foglalkoztatás területén kitűzött feladataink a következők

-a mozgásállapot megőrzése, nagymozgások és finom motorika fenntartása

-a verbális és non verbális kommunikáció fenntartása

-térbeli, időbeli orientáció megőrzése

-figyelem, emlékezet, gondolkodás fenntartása

-szociális készségek megőrzése

-hagyományok őrzése, ünnepi megemlékezések

-szabadidős tevékenységek

Hangsúlyt fektetünk a manuális tevékenységekre, az elkészített apró használati tárgyakkal a hozzánk látogató gyermekeknek szereznek lakóink örömöt. A kreativitás leköti ellátottaink figyelmét, feléleszti alkotókedvüket és biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését is.

A fizikai tevékenységbe való részvétel az ellátottakban a hasznosság érzését kelti, önértékelésüket javítja. A szervezett kulturális programokat nagyon kedvelik, hiszen így kimozdulnak az intézmény zárt közösségéből, másokkal találkozhatnak, ezáltal nem vesztik el a külvilággal való kapcsolatot sem.