ESEMÉNYNAPTÁR

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

(6320 Solt, Kecskeméti u. 7/A
6320 Solt, Balassi B. u. 13. )

 

Intézményünkben a gondozási egységekben az ápolási gondozási feladatokat, a gondozási egység céljának megfelelően, személyre szabottan végezzük. Munkánk komplex tevékenység, melynek célja az ellátásunkat igénybevevő személyek szükségleteihez igazodó ápolása, gondozása, segítségnyújtás, teljes ellátás, melynek mértékét és formáját mindenkor a segítségre szoruló testi, lelki és szociális állapotából fakadó szükségletei határozzák meg.

Ápolási tevékenység

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei közt biztosítható egészségi állapot helyreállítását és fenntartását célzó tevékenység. Az ápolást Virginia Henderson az ápolási modelljében a következőként határozta meg: "Segíteni az egészséges, vagy beteg egyént az egészségét megtartó, vagy helyreállító (vagy békés halálára irányuló) tevékenységek ellátásában, melyeket maga végezne, ha lenne hozzá megfelelő ereje, akarata, vagy tudása." Célja: a beteg ember mihamarabbi függetlenné válásának segítése.

Gondozási tevékenység

A személyes gondoskodást igénybe vevő személy részére nyújtott fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtás. A gondozás során az igénybe vevő hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi- szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor, szociális, testi és szellemi állapotának figyelembe vételével.

Komplex rehabilitációs tevékenység

Olyan szervezett tevékenység, melyet az intézmény nyújt az ellátást igénybevevők számára, hogy a megmaradt képességeikkel az intézményben, majd lehetséges esetben az intézményen kívüli közösségbe is helyüket elfoglalhassák. Magába foglalja az orvosi, pedagógiai, foglalkoztatási, mentálhigiénés, elemi rehabilitációs, környezeti, szociális, egyéni érdekérvényesítő képesség fejlesztését, melyben a rehabilitálandó személy aktívan részt vesz.

Cél az ellátott önálló életvezetési képességének kialakítása, helyreállítása, absztinenciára való nevelés és a társadalomba való re-integrálódásra történő felkészítés.

Fogyatékkal élők ápoló, gondozó célú lakóotthona

Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi fogyatékos és más fogyatékosságban szenvedő személyek ápolását, gondozását végezzük ápolást, gondozást nyújtó intézményben, és ápoló – gondozó célú lakóotthonban.

Az ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátási formát úgy szervezzük meg, hogy ellátottaink számára az állapotuknak leginkább megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen. Hosszú távú cél a kis létszámú közösség által kínált lehetőségek mentén a lehető legnagyobb fokú szocializáció elérése, melynek révén intézményünk az ellátást igénybe vevő személyeket hozzásegíti a társadalmi életbe való beilleszkedéshez

Általánosan megfogalmazható célunk, hogy az ellátást igénybevevők egyéni szükségleteihez igazodó, folyamatos ápolási, gondozási, habilitációs, rehabilitációs, fejlesztési és munkaterápiás jellegű feladatok tervszerűen, személyre szabottan, az egyéni fejlesztési tervekben megfogalmazottak szerint történjenek.

A "segítő" modell szellemében végezzük mindennapi munkánkat, ezért a ápolási, gondozási munka, fejlesztő tevékenység során az ellátottakat önerejükre, képességeikre, készségeikre építve, motiváljuk az „önmagukért tenni akarás” érdekében.

Szakmai tevékenységünk célja az állapotmegőrzés, fejlesztés.

Feladatunk az intézmény szolgáltatásait igénybevevő személyek

-foglalkoztatható enyhe és középsúlyos felnőtt értelmi fogyatékos, és más fogyatékosságban szenvedő személyek teljes körű ellátása

-egészségügyi alapellátás biztosítása

-ápolási, gondozási szükségletek kielégítése

-szükségletekhez igazodó gyógyászati segédeszközzel történő ellátás

-mentálhigiénés ellátás biztosítása

-egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembe vétele mellett képességfejlesztő és képzési célú, terápiás és munkajellegű foglalkoztatás megszervezése

-szociális foglalkoztatásban való részvétel lehetőségének biztosítása, valamint egyéb habilitációs, rehabilitációs jellegű ellátás biztosítása