ESEMÉNYNAPTÁR

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

(6320 Solt, Toldi M. u. 1.)

 

Intézményünkben a gondozási egységekben az ápolási gondozási feladatokat, a gondozási egység céljának megfelelően, személyre szabottan végezzük. Munkánk komplex tevékenység, melynek célja az ellátásunkat igénybevevő személyek szükségleteihez igazodó ápolása, gondozása, segítségnyújtás, teljes ellátás, melynek mértékét és formáját mindenkor a segítségre szoruló testi, lelki és szociális állapotából fakadó szükségletei határozzák meg.

Ápolási tevékenység

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei közt biztosítható egészségi állapot helyreállítását és fenntartását célzó tevékenység. Az ápolást Virginia Henderson az ápolási modelljében a következőként határozta meg: „Segíteni az egészséges, vagy beteg egyént az egészségét megtartó, vagy helyreállító (vagy békés halálára irányuló) tevékenységek ellátásában, melyeket maga végezne, ha lenne hozzá megfelelő ereje, akarata, vagy tudása.” Célja: a beteg ember mihamarabbi függetlenné válásának segítése.

Gondozási tevékenység

A személyes gondoskodást igénybe vevő személy részére nyújtott fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtás. A gondozás során az igénybe vevő hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi- szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor, szociális, testi és szellemi állapotának figyelembe vételével.

Komplex rehabilitációs tevékenység

Olyan szervezett tevékenység, melyet az intézmény nyújt az ellátást igénybevevők számára, hogy a megmaradt képességeikkel az intézményben, majd lehetséges esetben az intézményen kívüli közösségbe is helyüket elfoglalhassák. Magába foglalja az orvosi, pedagógiai, foglalkoztatási, mentálhigiénés, elemi rehabilitációs, környezeti, szociális, egyéni érdekérvényesítő képesség fejlesztését, melyben a rehabilitálandó személy aktívan részt vesz.

Alapelvünk, hogy csak akkor, és annyit teszünk meg az ellátást igénybevevő helyett, illetve érdekében, amennyit a fizikai, egészségi, mentális állapota, szociális kompetencia fejlettsége indokol. Törekszünk arra, hogy biztosítsuk az állapotnak megfelelő önállóságot, döntési lehetőséget.

Biztosítjuk a szinten tartó, képességfejlesztő foglalkoztatást, a sport és szabadidős tevékenységek személyi, tárgyi feltételeit.