ESEMÉNYNAPTÁR

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

(6211 Kaskantyú, Szőlő u. 32.)

 

Intézményünkben a gondozási egységekben az ápolási gondozási feladatokat, a gondozási egység céljának megfelelően, személyre szabottan végezzük. Munkánk komplex tevékenység, melynek célja az ellátásunkat igénybevevő személyek szükségleteihez igazodó ápolása, gondozása, segítségnyújtás, teljes ellátás, melynek mértékét és formáját mindenkor a segítségre szoruló testi, lelki és szociális állapotából fakadó szükségletei határozzák meg.

Ápolási tevékenység

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei közt biztosítható egészségi állapot helyreállítását és fenntartását célzó tevékenység. Az ápolást Virginia Henderson az ápolási modelljében a következőként határozta meg: „Segíteni az egészséges, vagy beteg egyént az egészségét megtartó, vagy helyreállító (vagy békés halálára irányuló) tevékenységek ellátásában, melyeket maga végezne, ha lenne hozzá megfelelő ereje, akarata, vagy tudása.” Célja: a beteg ember mihamarabbi függetlenné válásának segítése.

Gondozási tevékenység

A személyes gondoskodást igénybe vevő személy részére nyújtott fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtás. A gondozás során az igénybe vevő hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi- szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor, szociális, testi és szellemi állapotának figyelembe vételével.

Komplex rehabilitációs tevékenység

Olyan szervezett tevékenység, melyet az intézmény nyújt az ellátást igénybevevők számára, hogy a megmaradt képességeikkel az intézményben, majd lehetséges esetben az intézményen kívüli közösségbe is helyüket elfoglalhassák. Magába foglalja az orvosi, pedagógiai, foglalkoztatási, mentálhigiénés, elemi rehabilitációs, környezeti, szociális, egyéni érdekérvényesítő képesség fejlesztését, melyben a rehabilitálandó személy aktívan részt vesz.

Cél az ellátott önálló életvezetési képességének kialakítása, helyreállítása, absztinenciára való nevelés és a társadalomba való re-integrálódásra történő felkészítés.

Rehabilitációs célú lakóotthon

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján, az ápoló-gondozó otthonhoz kapcsolódóan működő Rehabilitációs Célú Lakóotthon lehetőséget biztosít az ott élő ellátást igénybe vevők

-egyéni szükségleteikhez igazodó

-aktivitást, re-integrációt segítő, humánus ellátásban részesüljenek

-biztonságos és nyugodt életfeltételek, kiegyensúlyozott keretek között élhessenek

-családtagjaikkal, hozzátartozókkal minél szorosabb kapcsolat maradjon fent, illetve alakuljon ki.

Célunk az önellátásra legalább részben képes, az új életforma költségeinek viseléséhez elégséges jövedelemmel rendelkező, folyamatos, tartós ápolást, felügyeletet nem igénylő, rehabilitált szenvedélybetegek számára biztonságot adó lakhatási lehetőség nyújtása, hozzásegítve őket az önálló életvitel feltételeinek kialakításához. Önálló életvitel és társadalmi re-integráció-, szociális biztonság kialakításának és fenntartásának segítése, tünetmentesség fenntartása, visszaesés megelőzése.

A szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátási forma igénybevételét megelőzően az ellátást igénylők egy intenzív felkészítő programon vesznek részt, melynek időtartama személyfüggő – 3 – 6 – hónap.

Az egyéni felkészítés alapja egyéni szociális kompetencia fejlesztési terv, amely az egyéni képességek, készségek, érdeklődési kör, valamint a komplex állapotfelmérés eredményeinek értékelő elemzése alapján.

Módszer tematikus személyiség - és készségfejlesztő csoportban történő részvétel, melynek keretében erősítjük az önbizalmat, önismeretet, praktikus életvezetési és háztartási ismereteket adunk át.

A szolgáltatást igénybevevők felkészítése során kiemelt hangsúlyt helyezünk az esetleges kudarcok kezelésére vonatkozó módszerek, technikák megismertetésére, megtanítására, a döntés képesség, felelősség vállalás erősítésére.

Feladatunk

-Önálló életviteléhez szükséges feltételek, szükség szerint – étkezés, munka jellegű foglalkoztatásban való aktív részvétel megszervezése, pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás, egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás, szabadidős programok szervezése, sportszerek biztosítása.

-Szociális készségek tanítása, újratanítása, meglévő képességek-, készségek-, önbizalom fejlesztése, pozitív önértékelés kialakítása, a teljes szociális rehabilitáció, re-integráció előkészítése.

-Az ellátást igénybevevők életkörülményeivel kapcsolatos döntéseinek figyelemmel kísérése, szükség esetén aktív bekapcsolódás.

-Kötelező elő-takarékossági rendszer működtetése.

-Egészségügyi ellátáshoz történő hozzájutás segítése.

-Igény szerint utógondozás.