ESEMÉNYNAPTÁR

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

(6211 Kaskantyú, III. körzet 1.)

 

A nappali ellátás keretében az intézmény az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmus biztosít, közösségi szolgáltatásokat szervez, a testi és lelki egyensúly megtartását erősíti.

Intézményünk az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az ellátásba kerülők igényei alapján

-felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős programok lebonyolítását

-ellátást igénybevevők rehabilitációja, a társadalomba, korábbi közösségbe való visszailleszkedésének elősegítését illetve segíti azok megtartását

-szolgáltatás minél szélesebb körben való kiterjesztését, lakossági, családi programok, találkozók szervezését

-képzési, átképzési lehetőségek felkutatását, munkaerő-piaci lehetőségek feltérképezését

-szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezését, a szakellátásokhoz való hozzájutás-,

-hivatalos ügyek intézésének segítését

-életvitelre vonatkozó tanácsadást

-szociális foglalkoztatás lehetőségét

-szervezett szocioterápiás foglalkoztatásban való részvétel lehetőségét

-szervezett szabadidős és kulturális programokon való részvételre kínál

-étkezés igénybevételének feltételeit, szükség esetén diétát

-személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztításának feltételeit

-közösségi együttlétre, pihenésre, tevékenységre alkalmas helyiségek, meleg víz, fűtés és energiaszolgáltatást

-szükség szerint kapcsolattartást az ellátást igénybevevők kezelőorvosával, illetve a gondozását végző szakemberrel

-ellátásból kikerülők önsegítő csoportba kerülésének előkészítését, segítését

Programjaink nyitottak, mindenki számára hozzáférhetőek.