ESEMÉNYNAPTÁR

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

(6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 71.)

 

 

Intézményünkben a gondozási egységekben az ápolási gondozási feladatokat, a gondozási egység céljának megfelelően, személyre szabottan végezzük. Munkánk komplex tevékenység, melynek célja az ellátásunkat igénybevevő személyek szükségleteihez igazodó ápolása, gondozása, segítségnyújtás, teljes ellátás, melynek mértékét és formáját mindenkor a segítségre szoruló testi, lelki és szociális állapotából fakadó szükségletei határozzák meg.

 

Ápolási tevékenység

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei közt biztosítható egészségi állapot helyreállítását és fenntartását célzó tevékenység. Az ápolást Virginia Henderson az ápolási modelljében a következőként határozta meg: „Segíteni az egészséges, vagy beteg egyént az egészségét megtartó, vagy helyreállító (vagy békés halálára irányuló) tevékenységek ellátásában, melyeket maga végezne, ha lenne hozzá megfelelő ereje, akarata, vagy tudása.” Célja: a beteg ember mihamarabbi függetlenné válásának segítése.

Gondozási tevékenység

A személyes gondoskodást igénybe vevő személy részére nyújtott fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtás. A gondozás során az igénybe vevő hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi- szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor, szociális, testi és szellemi állapotának figyelembe vételével.

Komplex rehabilitációs tevékenység

Olyan szervezett tevékenység, melyet az intézmény nyújt az ellátást igénybevevők számára, hogy a megmaradt képességeikkel az intézményben, majd lehetséges esetben az intézményen kívüli közösségbe is helyüket elfoglalhassák. Magába foglalja az orvosi, pedagógiai, foglalkoztatási, mentálhigiénés, elemi rehabilitációs, környezeti, szociális, egyéni érdekérvényesítő képesség fejlesztését, melyben a rehabilitálandó személy aktívan részt vesz.

Cél az ellátott önálló életvezetési képességének kialakítása, helyreállítása, absztinenciára való nevelés és a társadalomba való re-integrálódásra történő felkészítés.

 

Átmeneti Otthon feladata

Az Átmeneti Otthonban élők korának, egészségi állapotának, pszichés státuszának megfelelő korszerű teljes körű ellátása: fizikai és egészségügyi ellátása, pszichés gondozása, célszerű és hasznos időtöltés szervezése, egyéni személyiségfejlesztés, fizikai – egészségi állapotának megfelelő szociális foglalkoztatás.

Alapismeretek, képességek tanítása, újratanítása, meglévő készségek fejlesztése, önbizalom fejlesztése, pozitív önértékelés kialakítása, a komplex rehabilitáció előkészítése.

 

A kis létszámú terápiás közösséghez való tartozás érzése lehetővé teszi, hogy a társadalom vesztesei érzéssel való azonosulást felváltsa a stabilizálódó önbizalom, amely lehetővé teszi az eredményesebb rehabilitációt, re-integrációt.

 

A szenvedélybetegek átmeneti otthona a település központjában működik, a lakosság így még jobban megismerheti intézményünk szakmai munkáját. Nyílt napokat szervezünk, és így további lehetőség adódik a lakossággal való szorosabb együttműködésre, a társadalmi előítéletek mérséklésére.

 

Rövid távú cél

A Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonában élők, miután részt vettek a munkára szocializálási és egyéb személyiségfejlesztő tréningeken, rendelkezzenek a részben önálló életvezetést lehetővé tevő szociális kompetenciával, alkalmasak legyenek szabadidejük hasznos megszervezésére.

Kontroll alatt tudják tartani szerfogyasztásukat, addiktív magatartásukat, tartani tudják az absztinenciát

 

A komplex rehabilitációs folyamat során célként megfogalmazzák, a teljes re-integrációra vonatkozó igényt, időszakos kontroll (utógondozás) mellett.

 

Hosszú távú cél

A teljes absztinencia, illetve lehetőségekhez mérten a komplex rehabilitáció, melynek megvalósításához a szocioterápiás ismereteinket, szakmai tapasztalatainkat használjuk fel, ezzel – úgy véljük elérhető a társadalmi-, családi környezetbe való minél harmonikusabb visszailleszkedés, a társas kapcsolatokban való felelős, hatékony működés, önálló életvezetésre való felkészítés.